top of page
Untitled82_20240321133520.jpeg

Elena Finnilä

Väitöskirjatutkija

Sähköposti:

Tutkimuskohteet:

Aivojen plastisuus

Aivojen kehitys

Aivojen kehitykselliset häiriöt

Kuntoutus

Minusta

Olen väitöskirjatutkija ja psykologi. Tutkimukseni aiheena on aivokuoren plastisuuden markkereiden tunnistaminen aivokuvantamisen avulla. Aivojen plastisuus on oleellisessa roolissa sekä aivojen kehityksen ymmärtämisessä että lasten ja aikuisten aivosairauksien ja kehityksellisten häiriöiden kuntouttamisessa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa yksinkertaista ja validoitua tapaa määrittää ihmisen aivokuoren plastisuuden tilaa.

 

Tutkimukseni tavoitteena onkin ensin syventää ymmärrystämme aivojen plastisuuden markkereista, ja toiseksi auttaa jatkossa kehittämään tehokkaampia kuntoutusmenetelmiä lasten ja aikuisten aivosairauksiin ja aivojen kehityksellisiin häiriöihin.

bottom of page